logo    ZDRAVÍ PŘÍRODY  medicína východu  Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.....  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Přehled

 • běžná dodací lhůta je 3-7 pracovních dní od obdržení objednávky
 • zboží zasíláme na dobírku k doručení zboží využíváme služeb České pošty
 • spotřebitel má právo bez uvedení důvodu vrátit NEPOUŽITÉ zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí a obdržet zpět zaplacenou částku včetně poštovného. Zboží musí být zasláno zpět nepoškozené, v originálním balení
 • odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku ve znění platném od 1.1.2014. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je řádně vyplněná objednávka kupujícího. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím, který je od okamžiku přijetí objednávky jediným a subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Okamžikem uzavření smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu po obdržení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující s obchodními podmínkami souhlasí.

3. Právo odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku v internetovém obchodě, má spotřebitel v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění od 1.1.2014 právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží. Kupující v případě využití odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí nebo dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Prodávající vrátí spotřebiteli celou zaplacenou částku včetně poštovného za těchto podmínek:

 • spotřebitel odešle zásilku prodávajícímu do 14-ti kalendářních dnů po obdržení zboží na adresu
 • zboží bude vráceno kompletní, neporušené a nepoužité
 • zpět bude zboží zasláno jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit zákazník.

5. Reklamace zboží

Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V případě reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací - dopravné, poštovné apod.

Postup uplatnění reklamace:

 • v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení a specifikací vady
 • prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit
 • prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem

6. Dodací lhůta, způsob platby a dopravné

Prodávající zasílá zboží kupujícímu do 3-7 pracovních dnů od potvrzené objednávky. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Balné a poštovné je kupujícímu účtováno podle zvolených služeb, ale je zohledněna výše poštovného vzhledem k celkové ceně tak, aby poštovné nebylo vyšší než cena objednávky a je započítáno do celkové hodnoty.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdílena třetími osobami. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Kupující uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Uzavřením kupním smlouvy se Obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

ZmM1NGE